Teenused

Puude hoolduslõikus
PUUDE HOOLDUSLÕIKUSED

Suurte kui väikeste puude hoolduslõikused, nii linnas kui maal, nii Saaremaal, Muhus kui mandril. Tööd teostame köielt-rakmelt, vajadusel tõstukilt.

Kuuskede raie
OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE JA RAIE

Teostame ohtlike puude raieid piiratud ruumis, nii linnas kui maal. Kasutame köeronimistehnikat ning vajadusel tõstukit.

viljapuu hooldus - Heidi Hanso juures
VILJAPUUDE HOOLDUS

Põhiline viljapuude hooldamine jääb kevad-talve, kuid vajadusel teostame ka töid teistel viljapuude lõikusteks sobivatel aastaaegadel (kesksuvel peale jaanipäeva, sügisel enne suuri külmakraade kui lehed on juba langenud).

arborist
PUUALANE NÕUSTAMINE

Anname nõu kui Teile valmistab muret koduhoovis-maakodus kasvav põlispuu või hoopiski kortermaja kõrval laiuv eakas allee. Teostame ehituseelset krundi ülevaatust, et hiljem ei tekiks muret ohtlike või valesse kohta kasvama jäänud puudega